Post-docs

Dr. Arnab Nayek
Dr. Joyeeta Talukdar
Dr. Isha Goel
Dr. Tryambak P Srivastava

PhD scholars

Sunil Singh
Dr. Sajib Kumar Sarkar
Neha Kashyap
Anamta Gul
Gurpreet Singh Gill
Abhibroto Karmakar
Swati Ajmeriya

MSc student

Daina Sapam

Lab technicians

Vivak Kumar
Deepak Kumar